Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Nyári összefüggő szakmai gyakorlatKedves Diákok!

Tájékoztató a nyári összefüggő szakmai gyakorlathoz. A nyári összefüggő szakmai gyakorlatról a 2011.évi CLXXXVII. tv a szakképzésről, rendelkezik.

 
Gyakorlat időtartama
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 
  • 10. és 11. évfolyamon: 140 óra
  • I/13. évfolyamon : 160 óra
 
Gyakorlati képzési idő
  • fiatalkorú esetén: napi  7 óra  (7x20 nap=140 óra)
  • nagykorú esetén: napi  8 óra (8x20 nap=160 óra)
  • hat és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni
  • gyakorlati képzési napok között 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani
A gyakorlat megkezdésének és befejezésének dátuma az együttműködési megállapodásban szereplő dátumnak megfelelően történjen.
 
Gyakorlat biztonsága
A tanulót a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a gyakorlat megkezdésekor.
A megfelelő munkaruhát és védőfelszerelést a gyakorlati képzést szervezőnek kell biztosítania a gyakorlaton résztvevő tanuló számára.
 
Gyakorlat dokumentálása
A gyakorlati képzést folyatató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni, amely tartalmazza:
  • a szakmai tevékenységet tantárgyanként, az ezekre fordított időt
  • a tanuló értékelését
  • tanuló részvételét
  • tanuló mulasztását (kizárólag orvosi igazolással, a gyakorlat 20%-t nem meghaladóan)
A tanuló munkanapló formájában rögzíti, a fent felsorolt adatokat, gyakorlati tevékenységeket, melyet a gyakorlati képzőhely aláírással és pecséttel lát el, hogy a tanuló elvégezte a z összefüggő szakmai gyakorlatot.
A gyakorlat teljesítésének igazolása, ezzel a munkanaplóval történik!